הפרויקט

 

CHANGE: דף עובדות

מטרתו העיקרית של פרויקט CHANGE הינה לתמוך בארגוני מחקר, לבנות וליישם תכניות לשוויון מגדרי. הדבר יושג תוך  שיתוף ומעורבות של גורמי מפתח — שיוגדרו  כסוכני שינוי. זאת, בכל ארגון אשר יעבירו, ביחד עם שותפי הקונסורציום המרכזי, ידע שנבנה וגובש בנוגע לשוויון מגדרי בתוך הארגונים שלהם. גישה חדשנית זו תבטיח את הקידום ואת המיסוד המתמשך של תכניות הפעולה העוסקות בשוויון מגדרי, מעבר לתקופת הפרויקט. זאת ועוד, באמצעות פיתוח רשתות חברתיות . CHANGE תאפשר לשותפים להיות מקדמי מחקר ארגוניים, שיספקו ידע הקשור לשווין מגדרי, וכך יהוו מרכז ידע, שיספק משאבים זמינים ומיומנויות רלבנטיות ומומחיות לארגונים אחרים לביצוע מחקרים ולארגונים שמממנים מחקרים.

 בזכות גישה זו של יצירת ידע - על ידי שותפים שונים , ותוך הקמת קהילות ידע לצורך קיומן של מסגרות יישום הדברים הלכה למעשה בקרב ארגוני המחקר, יוקמו מסגרות תמיכה וחונכות, וימשיכו לפעול גם לאחר תום הפרויקט.

עבודה משותפת קבועה עם בעלי עניין בארץ ובאירופה (קובעי מדיניות, חוקרים, משרדים ממשלתיים וכו') תבטיח את האפקטיביות והמשמעויות של תוצאות פרויקט CHANGE  ותרומתן לתוך  הארגונים אחרים המבצעים ומממנים מחקרים במדינות השונות, כמו גם למשרדים ממשלתיים בכל אירופה.

אחת מהתוצאות הרבות תהיה שהפרויקט יניב ניירות מדיניות בהתבסס על אסטרטגיית מעורבות של בעלי העניין, לרבות קובעי מדיניות ובעלי עניין רלוונטיים בגיבוש ניירות המדיניות. באמצעות גישה זו, אנו מתכוונים לסגור את הפער שבין המחקר לבין העשייה, בחפיפה לפער שבין התיאוריה לבין הפרקטיקה. לפיכך CHANGE תורם לשינוי מבני אשר יוביל לשוויון מגדרי בתחום המחקר האירופי, תוך יצירת תנועה פנימית שתתמוך ביצירה ,עיצוב ושינוי בתרבות הארגונית, בכדי ליצור סביבת עבודה המיישמת שוויון מגדרי, ומעודדת את המחקר בקרב ארגוני המחקר ומעודדת תכניות מחקר וחדשנות הכוללות מימד מגדרי בארגונים העוסקים במימון מחקרים.

 

קונסורציום

Interdisciplinary Research Centre for Work (אוסטריה — תיאום)

Reinisch-Westfalisch Technische Hochschule Aachen - גרמניה

Universidade De Aveiro  - פורטוגל

Univerzita v Ziliene — סלובקיה

Nacionalni INstitut za Biologijo — סלובניה

Fraunhofer Gesellschaft Zur Forderung der Angewandten Forschung E. V. — גרמניה

מכללת בית ברל — ישראל

 

לקוח

האיחוד האירופי, הורייזן 2020, מדע עם ולמען החברה (European Commission; Horizon 2020, Science with and for Society)

תקופת הפרויקט: 2018-2022


אם הנכם מעוניינים להתעדכן בפעילויות הקשורות לפרויקט, למשל, הודעות על דו"חות ופרסומים אחרים, הזמנות לסדנאות ואירועים אחרים של CHANGE וכו', אנא שלחו הודעה אל change.info@beitberl.ac.il .
פרטי הקשר שלכם ייכללו ברשימת אנשי קשר, הכוללת שם, השתייכות מוסדית, וכתובת דואר אלקטרוני. הנתונים לא יהיו נגישים לגורמים חיצוניים, וישמשו רק עבור פעילויות הפצה בנושא CHANGE.
12 חודשים לאחר סיום הפרויקט, הרשימה תימחק.