Novice

Sprejeli smo načrt za enakost spolov NIB (NES NIB)

13.01.2022

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) si prizadeva za enake možnosti vseh spolov pri zastopanosti v organih NIB, pri zaposlovanju ter pri kasnejših kariernih stopnjah, vendar ne na račun kakovosti, znanstvene odličnosti ali konkurenčnosti. V okviru projekta H2020 CHANGE (Izzivi za (ne)enakost med spoloma na področju znanosti in raziskav, https://www.change-h2020.eu/), pri katerem kot partner sodeluje tudi NIB, se je oblikoval Načrt za enakost spolov, s katerim NIB izboljšuje analizo stanja, planiranja, implementacije in sledenja enakosti spolov ter izobraževanja vseh zaposlenih na tem področju. Cilj načrta za enakost spolov NIB je preprečevanje in premagovanje neenakosti in pristranskosti spolov ter spodbujanje enakosti spolov na področju znanosti in inovacij z institucionalnimi in kulturnimi spremembami.
Preberite vec ...


Načrt za enakost spolov na akademskih institucijah: zakaj in kako

16.02.2021


Preberite vec ...


Impressions from the 4th CHANGE consortium meeting in Piran by Ana Rotter

01.11.2019


Preberite vec ...


7.marca 2019: Projekt CHANGE predstavljena na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Ljubljana

28.03.2019


Preberite vec ...


19.oktobra 2018: Intervju z Ano Rotter na slovenskem nacionalnem radiu

22.10.2018


Preberite vec ...