Projekt

Glavni cilj projekta CHANGE je podpirati raziskovalne organizacije pri načrtovanju in izvajanju akcijskih načrtov za doseganje enakosti spolov (ang. Gender Equality Plans, GEP), tako pri zaposlovanju, kakor pri sestavi najvišjih organizacijskih struktur ter pri vsebini izvajanja raziskav. To bo moč doseči z vključevanjem ključnih oseb — oseb za prenos znanja (ang. Transfer Agents, TA) v vsaki organizaciji. TA bodo, skupaj z ostalimi partnerji iz konzorcija, prenesli pridobljeno znanje o enakosti spolov v svoje inštitucije. S tem inovativnim pristopom bomo zagotovili promocijo in trajnostno izvrševanje GEP-ov tudi po koncu trajanja projekta. Preko skupnega učenja in mreženja bomo partnerske organizacije, ki delujemo v sklopu projekta CHANGE, postali izkušena središča za prenos znanj o enakosti spolov in svetovalna telesa raziskovalnim organizacijam in organizacijam za financiranje znanosti. S takim pristopom skupnega ustvarjanja znanja znotraj raziskovalnih organizacij v posamezni sodelujoči regiji bomo vzpostavili temelje za (so)delovanje tudi po zaključku projekta. Pospešeno širjenje rezultatov projekta CHANGE do organizacij za financiranje znanosti in raziskovalnim organizacijam bomo dosegli z rednim vključevanjem in izmenjavo z nacionalnimi in evropskimi deležniki iz posameznih držav (politiki, raziskovalci, ministrstva, itd…) kot tudi z ministrstvi iz ostalih evropskih držav. Eden izmed mnogih rezultatov projekta bo pomoč pri pisanju zakonodaje s pomočjo vključevanja strateških deležnikov: politiki in odgovorne osebe, ki sodelujejo pri pisanju zakonodaje. S takim pristopom bo moč preiti iz raziskav/teorije v prakso. Projekt CHANGE bo doprinesel k strukturnim spremembam na področju enakosti med spoloma v evropskem raziskovalnem območju s spodbujanjem institucionalnih kulturnih sprememb, ki zagotavljajo delovno okolje v raziskovalnih organizacijah, ki stremi k enakosti spolov. V projektu bomo poleg tega poudarjali pomembnost in spodbujali vključevanje spremenljivke spol v raziskovalnih programih organizacij za financiranje znanosti ter v samem načrtovanju in izvajanju raziskav.

 

Konzorcij:

Interdisciplinary Research Centre for Work, Technology and Culture (Avstrija — Koordinacija), Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (Nemčija), Universidade De Aveiro (Portugalska), Zilinska Univerzita v Ziline (Slovaška), Nacionalni Institut za Biologijo (Slovenija), Fraunhofer Gesellschaft Zur Förderung der Angewandten Forschung E.V. (Nemčija), Beit Berl College (Izrael)
 

Financira:

Evropska komisija; Obzorje 2020, Znanost z in za družbo

Trajanje projekta: 2018-2022

 


Če želite biti obveščeni o dejavnostih, povezanih s projektom, npr. obvestila o poročilih in ostale objave, vabila na delavnice in druge dogodke projekta CHANGE, pošljite sporočilo na:

Vaš stik bomo vključili v seznam stikov, kar vključuje vaše ime, afiliacijo in e-poštni naslov. Podatki ne bodo dostopni tretjim osebam in bodo uporabljeni le za dejavnosti, povezane z aktivnostmi za širjenje rezultatov projekta CHANGE.
Seznam bo izbrisan 12 mesecev po zaključku projekta.