Aktuality

UNIZA naďalej realizuje svoj cieľ- scitlivovanie akademickej komunity v oblasti rodovej rovnosti

20.10.2022

V priebehu prvej polovice roka 2022 UNIZA usporiadala viacero podujatí s cieľom zlepšiť informovanosť o rodovej rovnosti.
Na jar sme začali s virtuálnym tréningom s názvom Rodová rovnosť a rodovo citlivý jazyk, ktorý bol určený pre zamestnankyne a zamestnancov marketingového oddelenia vrátane PR sekcie a UNIZA Poradenského a kariérneho centra. Obe oddelenia intenzívne komunikujú s internými aj externými zákazníkmi.
S radosťou oznamujeme, že sa podarilo zrealizovať i tréning pre univerzitný top manažment vrátane pána rektora, prorektorov, dekanov a dekanky všetkých fakúlt.
Na konci júna sme sa stretli s kolegami a kolegyňami z rôznych univerzitných súčastí, ktorí sa zaujímali o vplyv podvedomých predsudkov na ich správanie.
"Budem sa snažiť menej posudzovať študentov na základe ich vzhľadu a správania sa."
"Iba to vedomie, že aj ja môžem mať predsudky, ale som schopný s nimi pracovať je niečo, čo mi pomáha posúvať sa ďalej."
Uvedené boli príklady zo spätnej väzby, ktorú sme po podujatí od účastníčok a účastníkov dostali. Veríme, že budú schopní aplikovať získané poznatky aj vo svojich životoch.
Posledným tréningom bol masmediálny tréning, ktorý sa špecializoval na písanie efektívnych PR článkov, komunikáciu s médiami a úlohu UNIZA PR oddelenia v tomto procese. Účastníčky a účastníci si mohli uvedomiť i to, akým spôsobom je možné zviditeľňovať ženy, a to vďaka vyvarovaniu sa generickému maskulínu. Všetky zúčastnené osoby vo formulári spätnej väzby uviedli, že by tréning odporúčali aj svojim kolegom a kolegyniam a že by mali záujem o ďalší tréning tohto druhu i v budúcnosti.
Čítaj viac ...


Rozhovor s Pat O'Connor o živote ženy na univerzite

10.07.2019

Začítajte sa do rozhovoru s Pat O'Connor, emeritnou profesorkou sociológie z Univerzity v Limericku a zároveň expertkou projektu CHANGE. Pat v ňom hovorí nielen o postavení žien na univerzite, dozviete sa v ňom i rozdiel medzi pojmami pohlavie a rod, čo sú to rodové stereotypy a tiež, čo pre ňu znamená byť feministkou. Nevyhýba sa však ani viac osobným témam a prezrádza, čo ju podnietilo k štúdiu postavenia žien a rodovej rovnosti. Upozorňujeme však, že ak ste si doteraz mysleli, že bledomodrá je chlapčenská farba a ružová dievčenská a vždy to tak bolo, možno budete sklamaní...

Článok bol uverejnený v Spravodajcovi Žilinskej univerzity 3/2019.

Čítaj rozhovor: rozhovor.pdf
Čítaj viac ...


20. marca 2019 sa uskutočnil prvý gender tréning pre členov CHANGE tímu a CHANGE ambasádorov

10.04.2019


Čítaj viac ...


MOJA TOP VEDKYŇA- výsledky súťaže

25.03.2019


Čítaj viac ...


MOJA TOP VEDKYŇA - Prezraď nám meno ženy, ku ktorej vzhliadaš

07.02.2019


Čítaj viac ...


1 / 2